pattern-retro-neon-kids-puzzle-white-contour-diagonal-150